רצף זמן

1994-2010- מנהלת ואוצרת מוזיאון חצר היישוב הישן ע״ש יצחק קפלן, הרובע היהודי, ירושלים. אוצרת ועיצוב מחדש של תערוכת הקבע. אוצרת ארבע תערוכות מתחלפות.

1990-1995- אוצרת תערוכות בשיתוף עם פרויקטיב בנושא ״אמנותעשייה״.

1990-1994- מנהלת ואוצרת מוזיאון הנגב, אוצרת חמש-עשרה תערוכות.

1990- אוצרת תערוכות אולם פישר, משכנות שאננים, ירושלים.

1981-1990- אוצרת שמונה-עשרה תערוכות בבית האמנים, ירושלים.

1990-1995- אוצרת תערוכות בשיתוף עם פרויקטיב בנושא ״אמנותעשייה״.

1990-1995- אוצרת תערוכות בשיתוף עם פרויקטיב בנושא ״אמנותעשייה״.